[Download] Tải bản vẽ cad mái che bạt xếp di động 7mx5.5m

Hungcuong auto xin chia sẻ với các bạn file autocad bản vẽ mái  bạt xếp di động
với kích thước 7mx5.5m, Hy vọng sẽ giúp được các bạn trong công tác thiết kế và thi công mái xếp.

Hình ảnh vẽ cad mái che bạt xếp di động 7mx5.5m

download-tai-ban-ve-cad-mai-bat-xep

Hình ảnh bản vẽ cad mái bạt xếp mặt đứng rất chi tiết

download-tai-ban-ve-cad-mai-bat-xep

Mặt bằng bản vẽ cad mái che bạt xếp


Mặt bên bản vẽ mái bạt xếp di động


Bản vẽ chi tiết ray dẫn hướng, máng treo mái xếp đi dộng

Linh [Dowload] Tải bản vẽ cad mái bạt xếp di động>>>

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

Tên của bạn

Email

Số điện thoại

Nội dung

TIN LIÊN QUAN